در صورتی که پیامک تبلیغاتی شماره همراه وارد شده غیر فعال باشد سیستم قادر به ارسال کدفعال سازی نخواهد شد.

    شماره همراه* :

    کد / سریال نرم افزار* :

    شناسه رایانه* :

    شناسه نرم افزار* :

    عبارت امنیتی زیر را تیک بزنید* :