اخبار تکنولوژی

فهرست مهم‌ترین نیازهای فناوری سازمان‌های جهان منتشر شد

تغییر در نوع تقاضا برای جذب مهارت‌های حوزه فناوری مهم‌ترین اتفاق در جابه‌جا شدن اولویت‌های بسیاری از کسب و کارهای بزرگ را نشان می‌دهد و در ای نمیان امنیت، تغییرات سازمانی و سیستم‌های... بیشتر بخوانید