در صورتی که پیامک تبلیغاتی شماره همراه وارد شده غیر فعال باشد سیستم قادر به ارسال کدفعال سازی نخواهد شد.

شماره همراه* :

کد / سریال نرم افزار* :

شناسه رایانه* :

شناسه نرم افزار* :

عبارت امنیتی زیر را تیک بزنید :