درخواست نسخه جدید نرم افزار دفتر تلفن آراد


تغییرات نسخه ۴٫۷۲٫۴ :
 • رفع برخی مشکلات جزئی

تغییرات نسخه ۴٫۷۲٫۲ :
 • رفع برخی مشکلات جزئی
 • اضافه شدن گزینه عنوان شغلی
 • قابلیت ثبت مکالمات انجام شده برای هر شخص (همانند نرم افزارهای CRM)
 • امکان گزارش گیری از مکالمات ثبت شده به صورت پیشرفته
 • امکان تشخیص شماره تکراری
 • اضافه شدن سیستم کالر آیدی یا نمایش شماره تلفن تماس گیرنده (ذخیره تماس های ناشناس)
 • امکان گزارش گیری از کالر آیدی (نمایش تماس ها به تفکیک خط)

تغییرات نسخه ۴٫۷۲٫۱ :
 • رفع برخی مشکلات جزئی
 • امکان گرفتن خروجی لیست شماره ها به فایل اکسل
 • پشتیبان گیری خودکار از اطلاعات